Finch modules zijn klaar voor de toekomst. 

Gasloos: standaard all-electric en energiezuinige gebouwen.

Het kabinet streeft naar gasloze wijken in 2030. Een mooie ambitie, maar ook een lange termijn doelstelling. Maar het kan nu al. Finch Buildings maakt uitsluitend gasloze gebouwen met meer dan uitstekende energieprestaties.

Circulair: generatiebestendig in zowel ontwerp als materiaalgebruik.

Onze modules zijn ontwikkeld vanuit het circulaire gedachtegoed. Hierdoor is meer dan 90% van de gebruikte materialen geschikt voor hergebruik. Sloop is hiermee een begrip uit het verleden. In het ontwerp is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, waarmee Finch modules ook in functie circulair zijn.

CO2-loos: gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de CO2-uitstoot.

Onze gebouwen stoten 0% CO2 uit. Door te bouwen met hout is in elke Finch module 12 ton CO2 opgeslagen, onttrokken uit de atmosfeer en opgeslagen tijdens de groei van de boom. Hout stoot vrijwel geen CO2 uit bij productie, waarmee per module 28 ton bespaard wordt in vergelijking met het bouwen met bouwmaterialen.

Snel: tot drie keer sneller dan traditionele bouwmethoden.

We maken onze gebouwen niet op de bouwplaats, maar in de fabriek. Hierdoor kunnen we effectiever, efficiënter en tot drie keer sneller bouwen dan traditionele bouwmethoden. Zónder dat dit ten koste gaat van de kostprijs. Onze gebouwen stoten 0% CO2 uit.

Een Finch module legt 11.780kg CO2 vast. Dit is gelijk aan de uitstoot van 74.520km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto. Of de uitstoot voor het opwekken van de energie van 12 huishoudens in één jaar. Ook staat het gelijk aan 27 jaar gezonde lucht voor een gemiddelde persoon om in te ademen.